Member of the Periskal Group

Chartworx BV

Over ons

Chartworx is sinds de oprichting in 1982 betrokken bij de ontwikkeling, productie en distributie van elektronische kaartsystemen voor gebruik zowel aan boord van SOLAS schepen, de kleine beroepsvaart als wel voor de visserij en de pleziervaart.

Chartworx bezit uitgebreide expertise op het gebied van nautische software ontwikkeling en data beheer, conversie en productie. Het management team is samengesteld uit personen met langdurige commerciële ervaring binnen de sector en personen met uitgebreide zeegaande, hydrografische en cartografische expertise aangevuld met een staf van ervaren programmeurs en ondersteunend personeel.
Als zodanig is Chartworx sinds de oprichting, zowel nationaal als internationaal, betrokken bij onderzoek en ontwikkeling van elektronische zeekaarten.

Chartworx producten worden onder de merknaam TRAX®, Quodfish® en E-logboek op de markt gebracht. Deze systemen worden geleverd in diverse uitvoeringen variërend van officiële elektronische zeekaarten die voldoen aan de eisen van de IHO en IMO tot aan systemen speciaal ontwikkeld voor bepaalde maritieme operaties zowel ter zee als in de lucht.

Up-to-date elektronische kaartsystemen ondersteund door zowel officiële kaartdata, zoals vastgelegd door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en de Internationale Hydrografische Organisatie (IHO), als wel commerciële, ISO 19379 gecertificeerde kaartdata.


Chartworx Electronic Chart Systems worden wereldwijd gebruikt. Een aanzienlijk deel van de overheidsschepen opererend voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Economische zaken ,Landbouw en Innovatie en het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn uitgerust met een elektronisch kaartsysteem van Chartworx.

De top Electronic Chart Systems (ECS) van Chartworx zijn het meest geschikt voor een veilige navigatie voor schepen die onder de SOLAS regels vallen en zijn als zodanig in gebruik aan boord van een aanzienlijk aantal schepen waarvoor dit reglement van toepassing is.

Op dit moment hebben meer dan 5000 professionele gebruikers een TheMAP, TRAX of Quodfish systeem geïnstalleerd en nog eens 1500 systemen zijn geleverd aan de pleziervaartmarkt. Veel van deze systemen zijn geleverd met modules voor 3D presentatie, ARPA radar, AIS, etc.
Chartworx is marktleider binnen de visserijmarkt met haar Quodfish en TRAX visplotters. Een aanzienlijk gedeelte van de trawler en kottervloot in West Europa is uitgerust met Chartworx visplotters. Chartworx E-Logboek voor de visserij is goedgekeurd door de Nederlandse en Britse visserijautoriteiten en in gebruik op een groot aantal vissersvaartuigen zowel in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk.

Chartworx Electronic Chart systemen ontwikkeld voor de pleziervaart zijn afgeleid van de systemen ontwikkeld voor de professionele vaart waarbij zorgvuldig is gewaakt alle functies belangrijk voor een veilige navigatie ongewijzigd over te nemen. Daarnaast zijn de systemen uitgebreid met een groot aantal functies relevant voor gebruik aan boord van zeil- en motorjachten.


Onze producten
Sinds 1982 de meest geadvanceerde kaartplotters voor optimale ondersteuning van de (zee)visserij
TRAX® and Quodfish® Kaartplotter


Als visplotter blinkt het systeem uit door het grote aantal ondersteunende functies, welke alle zijn ontwikkeld en voortdurend worden aangepast in nauwe samenwerking met de gebruikers. Deze functies gecombineerd met de mogelijkheid voor het aansluiten van plaatsbepaling- en detectieapparatuur dragen bij tot een zo compleet mogelijk overzicht van het visgebied, zowel boven als onder water.

Chartworx Quodfish® en TRAX® systemen kunnen een ongelimiteerd aantal eigen gegevens opslaan en archiveren voor directe weergave of om later te bekijken en te analyseren. TRAX systemen bieden dezelfde gebruikersvriendelijke functies als de Quodfish.

Quodfish® maakt gebruik van een vertrouwde Windows “look and feel”, waar TRAX® echter verschilt in hoge mate in de daadwerkelijke bediening door de unieke besturing van het systeem middels uitsluitend pictogrammen.

De door Chartworx geleverde C-Map Professional+ vectorkaarten bieden gebruikers, naast een grote gedetailleerdheid en nauwkeurigheid, eveneens de mogelijkheid om alleen de informatie op het scherm te tonen die bijdraagt tot het op de juiste wijze en op de juiste plaats te vissen. Eigen informatie kan getoond worden op het scherm en indien gewenst worden opgeslagen als aparte bestanden op een CD of ‘geheugen stick’. De opgeslagen informatie kan uitgewisseld worden met andere gebruikers.

Navigatie invoer van meerdere ontvangers garandeert hoge betrouwbaarheid van de scheepspositie. De ARPA en AIS koppeling geeft een helder beeld van alle boven informatie in de onmiddellijke omgeving en draagt als zodanig bij aan de veiligheid van de navigatie. Diepte kan worden getoond in kleurbanden die een impressie geven van de bodemtopografie.

Chartworx visplotters kunnen worden uitgebreid met de volgende opties:

ARPA
Geeft de mogelijkheid om de radar contacten in de naaste omgeving over de navigatiekaart te presenteren.

AIS
Automatisch Identificatie Systeem. Deze functie maakt het mogelijk om de positie van de schepen uitgerust met een actieve AIS transponder zichtbaar te maken op de kaart. Tevens worden alle contacten vermeld in een lijst met de bij het schip behorende gegevens. Thans wordt de software aangepast zodanig dat in de toekomst gegevens van AIS contacten ook kunnen worden opgeslagen.

3D
Geeft de mogelijkheid de bodemtopografie en morfologie in 3 dimensionaal beeld te tonen. Het 3D beeld wordt geoptimaliseerd aan de hand van extra diepte informatie afkomstig van hydrografische bureaus en echoloodwaarnemingen van de gebruikers.

RTU
Real Time Updating is het bijwerken van uw kaart via Internet of e-mail vanaf elke willekeurige PC (alleen voor houders van een C-MAP onderhoudscontract).

De complete handleiding is ook onderdeel van het systeem en kan worden geopend als “Word” document door simpelweg op het Chartworx logo te klikken.

• Chartworx software is wereldwijd in gebruik op meer dan 5000 schepen
• Onbeperkte informatie kan worden opgeslagen
• Kan gekoppeld worden met de meeste sensoren
• Wereldwijd dealer netwerk en Internet ondersteuning
• Opgeslagen informatie kan worden gedeeld met andere gebruikers
• Visserij informatie kan bewaard worden van seizoen tot seizoen

E-LogboekChartworx E-Logboek is een vangst registratieprogramma voor de visserij gecertificeerd in Nederland en het Verenigd Koningkrijk.

Alle logboeken binnen de EU moeten voldoen aan de door de Europese Commissie opgestelde eisen, maar in veel gevallen zijn door nationale overheden aanvullende eisen toegevoegd.

Gebruikersvriendelijkheid van het e-logboek wordt regelmatig verbeterd aan de hand van wensen vissers.

Chartworx heeft het e-logboek nu aangepast om de berichten aan te bieden aan RvO Vangstregistratie.

Dealers
U kunt ook onze dealers bereiken voor sales en support
Alphatron Marine BV - Noord

Adres Harlingen:
Korte Lijnbaan 25
8861 NS Harlingen
Nederland

Adres IJmuiden:
Trawlerkade 25-29
1976 CB IJmuiden
Nederland

Contact informatie:
+31 517 430 810
www.alphatronmarine.com
salesnoord@alphatronmarine.com

Alphatron Marine BV - Zuid

Adres:
Herculesweg 20
4338 PL Middelburg
Nederland

Contact informatie:
+31 118 640 070
www.alphatronmarine.com
saleszuid@alphatronmarine.com

Narwal Innovatie

Post adres:
Buorren 10
8845 SG Waaksens
Nederland

Bezoek adres:
Nieuwe Vissershaven 5
8861 NX Harlingen
Nederland

Contact informatie:
+31 634 561 133
www.narwal.nl
info@narwal.nl

Radio Holland Netherlands BV

Adres:
Zijlvest 12
9936 GZ Delfzijl
Nederland

Contact informatie:
+31 596 633 999
www.radioholland.com
info@radioholland.nl

McMinn Marine Ltd

Adres:
Unit C2, Kintore Business Park
Inverurie, AB51 0YQ
Verenigd Koninkrijk

Contact informatie:
+44 7920 282 449
+44 7766 651 333
facebook.com/McMinnMarineLtd
sales@mcminnmarine.com

Easy Chart

Adres:
Jacob Houtinghstraat 22
1785 EV Den Helder
Nederland

Contact information:
+31 653 543 230

easychart@kpnplanet.nl

De Boer Marine BV

Adres:
Westwal 9
8321 WG Urk
Nederland

Postbus:
Postbus 155
8320 AD Urk
Nederland

Contact informatie:
+31 527 685 391
www.deboermarine.nl
info@deboermarine.nl

Noord Holland Maritiem

Adres:
van Bruggenlaan 9
1703 SV Heerhugowaard
Nederland

Contact informatie:
+31 617 734 317
info@nhmaritiem.nl
dumitru@nhmaritiem.nl

Contact informatie

Telefoon

+32 366 9 57 36

Postadres (geen bezoekadres)

Pluto 4, 1785 AN Den Helder, The Netherlands

E-mail

info@chartworx.com

Stuur ons een bericht

© , Chartworx BV, All rights reserved